Kontakt

Wszelkie zapytania związane z rejestracją, organizacją lub rezygnacją z udziału w Konferencji oraz sesji specjalnej projektu SPARTA należy kierować na następujące dane teleadresowe NASK

Dane kontaktowe

NASK PIB
info@secure.edu.pl
NASK PIB
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
+48 22 380 82 00