Dziękujemy za rejestrację

Rejestracja jest zakończona. Link do platformy, na której odbędzie się SECURE 2021, otrzymają Państwo najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
Agenda konferencji SECURE 2021 dostępna jest na stronie https://secure.edu.pl/pl
Agenda sesji specjalnej projektu SPARTA podczas SECURE 2021 dostępna jest na stronie https://secure.edu.pl/pl/sparta